Dự đoán sai về chiều hướng của mã VTD

Hôm trước nhìn dòng tiền và cách giao dịch của tụi lái cứ nghĩ hôm nay VTD sẽ được kéo lên nhưng vẫn không ăn thua.

Một ngày không vui với các chứng sĩ Việt Nam

Sau chuỗi ngày dài tăng điểm thì 2-3 phiên trở lại đây VNIndex có xu hướng giảm điểm.