Chuyến đi đầu tiên tới Mỹ

Tham quan đồi Hollywood

Tranh thủ khi còn ở Nhật, việc xin visa đến Mỹ không quá khó. Hai đứa quyết định làm visa đi du lịch một chuyến ở Mỹ vào mùa hè này.

Add new comment

Restricted HTML

  • You can align images (data-align="center"), but also videos, blockquotes, and so on.
  • You can caption images (data-caption="Text"), but also videos, blockquotes, and so on.