Dự đoán sai về chiều hướng của mã VTD

Hôm trước nhìn dòng tiền và cách giao dịch của tụi lái cứ nghĩ hôm nay VTD sẽ được kéo lên nhưng vẫn không ăn thua. Như vậy sẽ phải cầm mã này ít nhất tới tuần sau, chưa giải phóng được tiền để dự phòng mua các mã khác. Nhưng bù lại có tín hiệu tốt từ PVB khi mã này đã dừng lao dốc và có dấu hiệu tăng giá trở lại.

Việc học tiếng Nhật và tiếng Anh vẫn tiến triển tốt, tuy nhiên việc học AWS và Magento đang bị chững lại.

Add new comment

Restricted HTML

  • You can align images (data-align="center"), but also videos, blockquotes, and so on.
  • You can caption images (data-caption="Text"), but also videos, blockquotes, and so on.