Một ngày không vui với các chứng sĩ Việt Nam

Sau chuỗi ngày dài tăng điểm thì 2-3 phiên trở lại đây VNIndex có xu hướng giảm điểm. Đặc biệt ngày hôm nay đã giảm tới hơn 25 điểm.

Trong danh sách các cổ phiếu đang đầu tư của mình thì PVB giảm mạnh nhất với mức giảm 4.2%. Thực sự rất đau đầu với mã này khi mình đang bị âm tới gần 20%. Hiện tại chỉ trông chờ vào mã VTD để kéo lại một chút. Mong rằng ngày mai mã này sẽ khởi sắc hơn sau một loạt dấu hiệu báo kéo giá mã này của các tay lái.

Về việc học tập, hôm nay mình tiếp tục dậy muộn nên không thực hiện được việc ôn tập tiếng Trung vào buổi sáng, còn lại việc học tiếng Nhật và chạy thể dục vẫn được thực hiện đầy đủ.

Add new comment

Restricted HTML

  • You can align images (data-align="center"), but also videos, blockquotes, and so on.
  • You can caption images (data-caption="Text"), but also videos, blockquotes, and so on.